fredag 22 januari 2010

I like the moss-stitch, I like the ponchonettes....Packing is so tiresome. How many things can a house consist of ? It never ends..... so I'll take a break and show you my ponchonettes. On the knitting-event I was taught how to make hairpin lace and I bought Stickfrossa's ponchonett-pattern which included hairpin lace. When I got home, I tried to do it on my own, but sadly I couldn't. So I made the ponchonette with another lacepattern. I liked it and made another one!


Att packa är tröttsamt. Hur många saker består ett hus av? Det tar aldrig slut.....så nu tar jag lite rast och visar mina ponchonetter. När jag var på stick-event i Gamla Köpstad så fick jag lära mig att gaffelvirka. På egen hand därhemma lyckades jag inte alls, men jag gav inte upp helt utan stickade en ponchonette efter Stickfrossas mönster, och istället för gaffelvirkning blev det ett annat spetsmönster. Jag gillade resultatet och stickade en till!

torsdag 7 januari 2010

Mittens


Today I finished writing my paper on Language and Literacy learning in new Textual Landscapes - Literacies and sent it in. It's worn me out, so I hope I can think of something else the next couple of days, like work. Just kidding...... knitting of course! I've crocheted a pair of mittens in the car on my way to my daughter and her family at Christmas. 5 hours= 1 mitten.

I used Stickfrossa's pattern " Curly mittens".


Idag har jag skrivit färdigt och skickat in mitt paper om Tal-, läs- och skrivlärande i nya språklandskap - literacies. Pust! Jag är helt slut, så jag hoppas kunna tänka på något annat framöver, som jobbet t.ex. Jovisst, men avkoppling behövs - som stickning! Jag virkade ett par vantar efter Stickfrossas mönster på Krulliga vantar när vi åkte till dottern och hennes familj i julas. 5 timmar = 1 vante.

lördag 2 januari 2010

Happy New Year!


Long time no see.....

After a year of studying, working, selling our house,buying a new house and spending time with family and friends I can see that there wasn't much time left for blogging. I hope this year will be better!

I finally finished my icelandic sweater which I first saw in one of my favourite blogs. I really love this sweater and it's enormously warm so it's made for a cold day like this when it's below zero.

I wish you all a Happy New Year!


Det var länge sen sist.

Efter ett år med studier, jobb, husförsäljning, husköp och stunder med familj och vänner så inser jag att det inte har funnits så mycket tid att blogga. Jag hoppas det blir bättre det här året!

Till slut blev jag klar med min Islænder som jag först såg på en av mina favoritbloggar, Slagt en hellig ko. Jag älskar verkligen den här tröjan, men den är otroligt varm och passar bäst på en kylig dag som idag med grader under noll.
Jag önskar er alla ett Gott Nytt År!